Obsługa górnictwa

Specjalizujemy się w produkcji elementów obudów chodnikowych dla podziemnej infrastruktury górniczej. Realizujemy zindywidualizowane projekty łącznie 
z przygotowaniem do wdrożenia w kopalniach.

Co robimy?

Od samego początku działalności nakierowaliśmy naszą uwagę na branżę górniczą, z którą jesteśmy związani do dzisiaj. Produkujemy wysokiej klasy wyroby z metalu na drodze obróbki mechanicznej, skrawania, spawania, wycinania plazmowego, profilowania na zimno na giętarkach i wybijania na prasie mimośrodowej. Specjalizujemy się w tworzeniu produktów z zakresu galanterii górniczej, dotyczącej odrzwiowych obudów poziomych wyrobisk korytarzowych i skrzyżowań.

Produkcja obudów dla górnictwa
 • Odrzwia górnicze według ustalonych norm

 • Odrzwia specjalne, spłaszczone – według własnych projektów

 • Stojaki górnicze typu SV

 • Stojaki górnicze wzmocnione typu SV WIT – według własnych projektów

 • Stopnice proste otworowe

Wytwarzanie akcesoriów i elementów pomocniczych
 • Łączniki kątowe typu ŁKW

 • Złącza kabłąkowe typu N-M27

 • Łączniki podwójne

 • Stopy podporowe

 • Śruby kabłąkowe

 • Śruby hakowe

 • Strzemiona do obudów odwrotnie giętych

 • Blokady magnetyczne strzemion na obudowie typu BLOS

 • Blokady zwiększające nośność złączy

Usługi dodatkowe
 • Profilowanie kształtowników V25 do V36 – według indywidualnych projektów

 • Wykonawstwo złączy spągnica-ocios

 • Wykonawstwo złączy stojaka podporowego i stropnicy

 • Specjalistyczne zawiesia i połączenia

 • Wycinanie i wypalanie elementów ze stali

 • Wybijanie otworów na prasie mimośrodowej

Dlaczego my?

Witmet swoją działalność produkcyjną opiera na własnych projektach i rozwiązaniach chronionych w większości patentami. Działamy jednak elastycznie i rozwiązujemy polecone nam zadania i problemy, dopasowując do sytuacji 
i wymagań użytkowników. Nasze kompetencje i umiejętności potwierdzone są wieloletnim doświadczeniem, w czasie którego wielokrotnie rozwiązywaliśmy zgłaszane zagadnienia we własnym zakresie.

Jesteśmy otwarci na współpracę badawczo-projektową. Eksploatacja coraz głębszych pokładów węgla przez nowoczesne górnictwo wymaga wdrażania coraz nowych rozwiązań. Aby je przygotować, współpracujemy 
z jednostkami naukowo-badawczymi i projektowymi, w tym: Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Politechniką Śląską (Wydział Górniczy w Gliwicach) czy Zakładem Badań Urządzeń Mechanicznych GIG.

Do współpracy zapraszamy też jednostki, które na co dzień wykonują projekty z zakresu odlewnictwa, wytłaczania, specjalistycznych obróbek mechanicznych i plastycznych.

Napisz do nas

Napisz do nas lub zadzwoń, a my zapoznamy się z Twoim projektem i zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się
Obudowy i akcesoria górnicze

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym producentem obudów i akcesoriów górniczych. Nasze doświadczenie sprawia, że oferujemy Ci sprawdzone technologie, które możemy dopasować do wymagań indywidualnego projektu technicznego. Zapewniamy precyzję i wysoką jakość wykonania łączników kątowych, strzemion i innych elementów i akcesoriów potrzebnych do wdrożenia tych projektów przy drążeniu tuneli górniczych oraz innych wyrobisk np. komorowych.

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym producentem obudów i akcesoriów górniczych. Nasze doświadczenie sprawia, że oferujemy Ci sprawdzone technologie, które możemy dopasować do wymagań indywidualnego projektu technicznego. Zapewniamy precyzję i wysoką jakość wykonania łączników kątowych, strzemion i innych elementów i akcesoriów potrzebnych do wdrożenia tych projektów przy drążeniu tuneli górniczych oraz innych wyrobisk np. komorowych.

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.